Get Adobe Flash player

Các sản phẩm thương hiệu MATADOR được sản xuất dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc chà nhám ướt.

NHÁM ĐĨA

Backing X-Cloth
Bonding Resin over resin
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 36-24, 16

Backing E-Paper
Bonding Resin over resin
Grain White Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320-24

Backing E-paper
Bonding Resin over resin
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320, 240-60, 40