Get Adobe Flash player

Các sản phẩm thương hiệu MATADOR được sản xuất dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc chà nhám ướt.

NHÁM CUỘN

Backing C/D-Paper
Bonding Special Resin + stearate coated / Special Resin
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 800-60, 40

Backing B/C-Paper
Bonding Resin over resin + dust repellent
Grain Semi-friable Aluminium Oxide
P-Grit 800-60, 40

Backing PF-Cloth
Bonding Resin over resin
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 600-40

Backing A-Paper
Bonding Resin over resin waterproof
Grain Brown Aluminium Oxide
P-Grit 1500-220

Backing B-Paper
Bonding Special Resin
Grain White Aluminium Oxide
P-Grit 400, 320-60, 40

Backing B-Paper
Bonding Special Resin + stearate coated
Grain Silicon Carbide
P-Grit 400, 320-80

Backing A/C-Paper
Bonding Resin over resin waterproof
Grain Silicon Carbide
P-Grit 5000*, 3000*, 2500-60 (* = these grits are not P-graded)